Privacy Policy

Dataverzameling

Qrash neemt de privacy van je persoonlijke gegevens zeer serieus en zal deze uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden in deze Privacy Policy. We proberen de verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot zo weinig als wettelijk mogelijk is en voor zover dit nodig is voor het leveren van een gepersonaliseerde dienst, altijd volledig met jouw toestemming.

Wij zullen je persoonlijk identificeerbare informatie nooit verkopen of verhuren aan derden. Zoals in meer detail beschreven in deze policy, zijn er wel beperkte omstandigheden waarin sommige informatie zal worden gedeeld met derden, onder strikte beperkingen, bijvoorbeeld om een betaling te kunnen doen. Ook verplichten nationale wet- en regelgeving en de diensten die we leveren ons wel om een aantal persoonsgegevens te verzamelen voor de afhandeling van betalingen.

Hieronder worden de belangrijkste privacy policy gebieden verder toegelicht. Termen met een hoofdletter (anders dan Paragraaf titels) worden gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, te vinden op de Qrash website (www.qrash.nl).

Achtergrond

Qrash verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van Organisatoren, door hen de mogelijkheid te bieden om de gegevens via hun Qrash beheeraccount te gebruiken. Je persoonsgegevens zullen echter alleen beschikbaar gesteld worden door Qrash aan de Organisator die het Evenement organiseert waarvoor je een Ticket hebt gekocht.

Hierdoor kan Qrash worden gekenmerkt als een data ‘Processor’ voor deze verwerking en zal de Organisator optreden als de ‘Controller’, beiden in de zin van de Europese Privacy Richtlijn (1995/46). Het is de Organisator die verantwoordelijk is voor het rechtmatig verwerken van je persoonsgegevens, dus raadpleeg s.v.p. het privacy beleid van de relevante Organisator voor informatie over de wijze waarop de Organisator je persoonsgegevens verwerkt. Omdat Qrash je privacy erg serieus neemt, hebben we wel stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de Organisator dat ook doet, echter Qrash is niet verantwoordelijk voor de naleving of anderszins door een Organisator.

Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden bij een registratie of aankoop van een Ticket, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden van deze Privacy Policy.

Houd er rekening mee dat je gegevens zullen worden opgeslagen op servers in Ierland. Het gebruik van deze informatie is dan ook beperkt en gereguleerd door Europees recht.

Dataverzameling

We verzamelen data die gebaseerd is op persoonlijke gegevens en activiteiten. Deze data kan aan elkaar gelinkt worden.

 1. We maken gebruik van ‘cookies’ om je computer of apparaat te identificeren zodat we onze service kunnen optimaliseren; dit doen we door inzichten te krijgen in hoe onze dienst wordt gebruikt. Ons systeem slaat daarnaast ook gegevens op over je browser, IP-adres en het besturingssysteem. Zonder cookies zou het Qrash platform niet optimaal kunnen werken. Het gebruik hiervan is compleet in overeenstemming met de betreffende wetten, zoals die van de Europese Unie.
 2. We verzamelen persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft zoals je naam, e-mailadres, leeftijd en/of geslacht. Indien je toestemming geeft, kunnen we tevens toegang krijgen tot je profiel en informatie van diensten zoals bijvoorbeeld Facebook. Ook kunnen we met je toestemming eventueel data verzamelen uit je telefoonboek. Het verzamelen of gebruiken van deze gegevens heeft telkens uitsluitend als doel om een persoonlijke ervaring aan te bieden.
 3. Onze Applicatie gebruikt en verzamelt met je toestemming je locatiegegevens om je de meest relevante Evenementen in jouw omgeving te serveren. Doorgaans vragen we om toestemming bij het eerste gebruik van de dienst. We zullen deze gegevens in geen enkel geval delen met derden.
 4. Onze systemen kunnen deze persoonlijke informatie met je activiteiten koppelen om betere diensten aan te bieden (zoals welke events je bekijkt en welke artiesten je leuk vindt).
 5. Wij leggen niet bewust contact met, en verzamelen geen gegevens van, kinderen onder 13 jaar. Indien je hier toch kennis van neemt, dan verzoeken wij je vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we onmiddellijk ouderlijke toestemming kunnen vragen, of de gegevens kunnen verwijderen.
 6. Ons systeem ondersteunt momenteel het ‘Do Not Track’ van enkele browsers niet.

Informatie Delen

We gebruiken de informatie die we verzamelen om (a) onze diensten te verlenen en transacties te verwerken, (b) om klantenservice aan te bieden, en c) om onze diensten te verbeteren namens de Organisator. We geven enkel die informatie aan de medewerkers die de informatie nodig hebben om onze service aan je te leveren.

 1. We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie (zoals naam, adres, e-mail of telefoonnummer) met andere bedrijven, met uitzondering van:
  1. analytische bedrijven zoals CleverTap
  2. klantenservice bedrijven zoals Intercom
  3. payment providers zoals CM en Mollie
 2. Analytische en klantenservice bedrijven zoals Google Anaytics, CleverTap en Intercom hebben toegang tot sommige persoonlijke informatie om de Qrash dienst voor je te personaliseren en om onze diensten te kunnen verbeteren, zoals:
  1. informatie die je ons verstrekt zoals je naam en e-mailadres
  2. informatie die we verzamelen wanneer je onze dienst gebruikt, waaronder apparaatinformatie, lokatie en mobiele operator
 3. Analytische bedrijven zoals Google Analytics hebben verder toegang tot anonieme data (zoals je IP-adres of apparaat ID) om ons inzicht te geven in het gebruik van de service. Ze gebruiken deze data alleen namens Qrash en delen deze data niet aan individuen, maar alleen in samengevoegde vorm.
 4. Reclameondernemingen kunnen anonieme informatie op basis van interesses verzamelen en gebruiken om persoonsgebonden content en reclame aan te bieden op applicaties en websites. Informatie gebaseerd op interesses en locaties kan gekoppeld zijn aan je appara(a)t(en), maar niet aan je identiteit.
 5. Organisatoren die een evenement organiseren waarvoor je een Ticket aanschaft met Qrash krijgen de beschikking over je gegevens om de aangekochte dienst (toegang tot het evenement) te kunnen leveren. Echter mogen deze gegevens alleen gebruikt worden zoals staat beschreven in de Algemene Voorwaarden van Qrash.
 6. We delen geaggregeerde statistische gegevens met onze zakelijke partners of voor public relations. Zo kunnen we bijvoorbeeld bekend maken dat een bepaald percentage van onze klanten gebruik maakt van een bepaalde betaalmethode.

In aanvulling op bovenstaande, zal Qrash je persoonsgegevens enkel delen in overeenstemming met geldend Nederlands recht. Dit houdt bekendmaking in op basis van het volgende:

 1. We maken alle aanwezige (persoonlijke) informatie aan derden bekend, waarvan we in goed vertrouwen geloven dat deze geschikt is om onderzoeken naar fraude of andere illegale activiteiten te voeren, of om onderzoeken naar schendingen van onze Algemeen Voorwaarden te voeren. Dit vindt plaats in situaties als, inclusief doch niet uitsluitend, voor het doel van strafrecht procedures, onderzoeken door credit card maatschappijen of de politie naar betalingsfraude om terrorisme te voorkomen of voor de handhaving van intellectuele eigendom rechten.
 2. We geven informatie in antwoord op een dagvaarding, een bevelschrift, gerechtelijk bevel, heffing, beslag, bevel van een door de rechtbank aangestelde curator of andere vergelijkbare juridische procedures, waaronder dagvaardingen van private partijen in een civiele procedure.
 3. We maken informatie bekend aan je zaakwaarnemer of wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld houder van een volmacht die je hebt verleend of aan een je aangewezen voogd).

Databescherming

We zijn erg toegewijd aan de beveiliging van je persoonlijke informatie:

 1. We beperken de toegang tot je persoonlijk identificeerbare informatie aan werknemers die deze informatie nodig hebben om onze service aan je aan te bieden.
 2. Alle transacties van persoonlijke informatie, zowel voor jou als voor derden, gebeuren via beveiligde kanalen. Hierbij maken wij gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) techniek, welke ervoor zorgt dat opgegeven informatie gecodeerd wordt opgeslagen achter een firewall. Deze firewall is ontwikkeld om ongeautoriseerde toegang van buitenaf te blokkeren. Ondanks het gebruik van deze beveiligings- en coderingstechnieken, kunnen we geen garantie bieden tegen hackers en/of menselijke fouten.
 3. We testen regelmatig onze beveiligingssystemen.
 4. We onderhouden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan de Europese wet-en regelgeving om je niet-openbare persoonlijke informatie te bewaken.

De veiligheid van je Qrash account wordt ook gewaarborgd door bescherming van je login informatie (bijv. je Facebook account). We zullen je nooit vragen om ons je wachtwoord of andere gevoelige informatie te sturen.

Persoonlijke Informatie

Op elk moment kun je de persoonlijke informatie die je ons verstrekt zelf beoordelen en enige gewenste wijziging aanbrengen, door in te loggen op je account in de Qrash Applicatie om je voorkeuren te wijzigen in je Profiel.

Zodra er grote aanpassingen en/of veranderingen worden gemaakt aan deze Privacy Policy, dan plaatsen wij een duidelijk bericht op onze website of in de Applicatie. Geregistreerde gebruikers ontvangen een bericht via e-mail, push notificatie of SMS wanneer een verandering betrekking heeft op hen.

We staan altijd open voor vragen over onze Privacy Policy. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je te allen tijde contact met ons opnemen via support@qrash.nl.